Menu

Konferencja

14 kwietnia 2018
w Centrum Konferencyjnym ul. Zielna 37
w Warszawie odbędzie się 
Jubileuszowa Konferencja SINET
na temat
 "Trudności w nauce a funkcjonowanie sensomotoryczne".

Zgłoś się

Poznasz:

 • Nowy model deficytów modulacji sensorycznej wg Dunn Sensory Profile
 • Aktualne rozumienie Zaburzenia Sensory Craving (Poszukiwanie Sensoryczne) wg SPD Miller
 • Wyniki najnowszych badań dotyczących ADHD i dysfunkcji przedsionkowych;
 • ​Podobieństwa i różnice pojęć: Profil Sensoryczny, Inteligencja Sensoryczna i Zaburzenie Przetwarzania Sensorycznego SPD

Ponadto dowiesz się:

 • Jak uczy się mózg - w świetle badań neurobiologicznych;
 • Jak zaburzenia widzenia wpływają na koncentrację uwagi, naukę, problemy utożsamiane z deficytami przedsionkowymi typu choroba lokomocyjna, nadpobudliwość i w jaki sposób dokonać diagnostyki różnicującej;
 • Jak odróżnić SPD od ADHD i jakie formy terapii zastosować;
 • Jak deficyty regulacji i SPD zaburzają pracę mózgu i funkcjonalne IQ;
 • Czy nadruchliwość oznacza nadpobudliwość;
 • Które 'trudne zachowania' powiedzą Ci, że dziecko z SPD nie radzi sobie w nauce, w terapii.
 • Dlaczego trening uwagi słuchowej Tomatisa jest wskazany dla dzieci z dysleksją i innymi trudnościami w nauce;
 • Jak w prosty sposób wykorzystać dźwięk do poprawy uwagi u dzieci z zaburzeniami regulacji, SPD i ADHD.
 • Dlaczego terapia Integracji Sensorycznej to za mało dla dzieci z trudnościami w nauce i SPD;

Poznasz strategie środowiskowe i sensoryczne ułatwiające koncentrację uwagi.

Ekstra ​ Dlaczego Forbrain® może wspomóc system zaangażowania społecznego u dzieci z autyzmem.

   

Program Konferencji:

8.30-9.00 Rejestracja

9.00-9.30 Małgorzata Karga - wykład inauguracyjny
"SINET - 20 lat Integracji Sensorycznej i co dalej?"

09.30-11.00 dr Marzena Żylińska
Architektura wiedzy szkolnej w świetle badań nad mózgiem."

Q&A (pytania i odpowiedzi) Przerwa kawowa

11.30-.12.45 Małgorzata Dąbrowska
"Trudności z adaptacją społeczną i strategie radzenia sobie z nimi u dzieci z zaburzeniem przetwarzania sensorycznego (SPD) w młodszym wieku szkolnym."

Q&A Lunch (w cenie)

13.45.-14.45 Agnieszka Rosa
"Następstwa sensoryczne zaburzeń widzenia u dzieci."

14.45-15.45 Izabella Tywonek
"Zastosowanie metody Tomatisa u dzieci z dysleksją i problemami szkolnymi - okiem praktyka. "

Q&A
Przerwa kawowa

16.15-18.00 Małgorzata Karga - wykład końcowy
"Wpływ specyficznych potrzeb sensorycznych na koncentrację uwagi. SPD a ADHD - podobieństwa i różnice w diagnozie i strategiach terapeutycznych"
Q&A

18.00 Zakończenie

 

 

Cena 280 zł:
Oferta grupowa wyczerpana.